Algemene voorwaarden

1. Copyright - De online tool ERIT is met grote zorg samengesteld. Het zonder toestemming van de auteurs overnemen van inhoud of afbeeldingen, of delen daarvan, resulteert in een schending van het auteursrecht.

2. Disclaimer - De auteurs van ERIT spannen zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De auteurs van ERIT kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de tool. De auteurs van ERIT kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor aan de tool gekoppelde bestanden.
De auteurs van ERIT kunnen verder niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) mogelijke vertragingen of onderbrekingen van de online tool, als gevolg van problemen met de internetverbinding of de hosting provider.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de tool gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.

3. Veiligheid en privacy - De auteurs van ERIT hebben de gangbare maatregelen genomen om de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen bij het gebruik van de online tool zo goed mogelijk te garanderen. Daartoe zijn de volgende maatregelen genomen: (i) de communicatie tussen de computer van de gebruiker en de beheerder van de website verloopt via een beveiligde verbinding (SSL), (ii) de gegevens worden opgeslagen in een database die beveiligd is volgens de gangbare normen, en (iii) er worden dagelijkse backups genomen om eventueel verloren gegevens te kunnen recuperen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen de auteurs van de tool ERIT niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de gegevens.
De gegevens die opgeslagen worden tijdens het gebruik van de online tool zullen niet gedeeld worden met derden, tenzij hierom door de wettelijke instanties gevraagd wordt.
De online tool maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de tool en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

4. Softwarelicentie - Om de tool ERIT te gebruiken is een softwarelicentie vereist, gekoppeld aan een gebruikersaccount. Deze account is in principe individueel en gebonden aan een natuurlijke persoon. In geval van een groepspraktijk kan de gebruikersaccount gedeeld worden met de osteopaten van de groepspraktijk, op voorwaarde dat dit zo meegedeeld wordt aan het ERIT-team. De jaarlijkse prijs voor elke bijkomende medewerkende osteopaat in de groepspraktijk bedraagt de helft van deze van de standaardlicentie. Indien de medewerkende osteopaat ERIT ook nog in de eigen praktijk gebruikt, dient deze hiernaast een afzonderlijke licentie van aan te vragen.
De softwarelicentie wordt jaarlijks automatisch vernieuwd en is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
Bij activatie van een gebruikersaccount start een gratis proefperiode van 30 dagen. Na het verlopen van deze gratis proefperiode, dient overgeschakeld te worden op een betalende gebruikersaccount.

5. Prijs - De jaarlijkse prijs bedraagt €300 per gebruikersaccount, exclusief BTW (zie hierboven voor groepspraktijken). De betaling van het jaarlijkse bedrag dient in éénmaal te worden voldaan. Elke gebruiker heeft recht op een gratis proefperiode van 30 dagen.

6. Integratie in software - Het integreren van de tool in bestaande software voor osteopathie is mogelijk, maar is afhankelijk van het gebruikte programma en is individueel overeen te komen met de auteurs van ERIT.

7. Contact - Bij eventuele problemen kan je contact opnemen met het ERIT-team via de contactpagina.